Vision

Vår vision är att utveckla Ytterjärna med omnejd till ett hållbart samhälle, campus och ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål. Konst- och kulturaktiviteterna ska öka i antal och breddas mot fler målgrupper. Samma gäller våra unika utbildningar, där vi vill skapa fler möjligheter, nivåer och inriktningar. Vi vill också erbjuda utökade möjligheter för människor att bo, leva och verka tillsammans i området.

Med fler bostäder, fler företagsetableringar och bättre tillgänglighet ökar och breddas också underlaget för restauranger, caféer, butiker och kulturutbud.

Hyra lokal för verksamhet

Delar du vår vision om ett hållbart samhälle vill du kanske som näringsidkare hyra lokaler, kontor och kontorsplats hos oss, bedriva olika typer av verksamhet och vara med och utveckla vårt samhälle.

Skriv till oss och berätta vem du är och vilken typ av lokal du söker på info@kulturbygge.nu