Trädgårdsparken

För drygt 100 år sedan hämtade nationalmålaren Bruno Liljefors inspiration till flera av sina kända naturbilder från det då vilda naturområdet i Ytterjärna. Han lade också första handen till dagens park bl a genom att plantera den idag magnifika granhäcken.

Nils Erik Nilsson, som tog över efter Bruno Liljefors, skapade därefter en intressant parkanläggning med tillhörande växthus och frilandsodlingar.

På 1960-talet omformades trädgården varsamt under ledning av konstnären Arne Klingborg, som arbetade med ett antroposofiskt inspirerarat formspråk kombinerat med andra konsthistoriska impulser. Arne Klingborgs arbete var nydanande och har kommit att bli till stor inspiration för utvecklingen av trädgårdsrörelsen i Sverige. Grundläggande för gestaltning och funktion har hela tiden varit helhetssynen – människan och kulturen i samspel med naturen där hållbarhet, kreativitet, lekfullhet och goda möten får stort utrymme.

Denna nöjets och nyttans trädgård fortsätter att utvecklas. Nya utrymmen skapas för sociala möten och enskilda initiativ, för dynamik och kontemplation. En del parkmotiv har under årens lopp bytts ut eller tagits bort, men fortfarande lever Arne Klingborgs idé att en trädgård är något utöver själva betraktandet! Här möts människor och kan få syn på sig själva och sitt livssammanhang.

Trädgårdsparken är full av olika trädgårdsrum, motiv och händelser. En del framträdande och välkända, andra mer subtila och lite gömda. Rosenträdgården och Reningsdammarna vid sidan av Fruktträdgården är tre stora motiv, men det finns också mer subtila rum som Gläntan, Näktergalens trädgård och Liljefors björklund.

Ett antal perennrabatter finns också, varav fyra har färgteman – den Gula, Blå och Röda rabatten samt den Vita trädgården. Nedanför Vita huset finns en terrasserad rabatt som kallas Monetrabatten, en plantering i blått med inslag av orange och rosa likt en målning av en solnedgång av den impressionistiske konstnären.

Trädgårdsparken och omgivningarna sköts enligt biodynamiska odlingsprinciper av våra fantastiska trädgårdsmästare, läs mer om deras arbete och se fina bilder på Trädgårdsparken Ytterjärna Instagram.

 

Trädgårdarna kring ”gamla Vidarkliniken”

Kring den gamla Vidarkliniken finns fina trädgårdsrum, som också är värda ett besök – en buskträdgård med en storslagen vy över hagmarkerna, en vacker innergård med spännande skulpturer samt den fina skogsträdgården vid Skyspace. Där finns dessutom ett stort runt bord, som är tänkt att användas för en picknick i samband med besöket i konstverket.

Rosenträdgården

Rosenträdgården består av en yttre och en inre del. Den yttre delen, Robygge rosengård, finns vid Robyggehuset och den inre labyrintlika Rosenknoppsträdgården finns hemligt dold innanför den täta oxelhäcken och spaljén. I rossamlingen hittar man 120 olika sorters rosor och ca 150 buskar. Det är framförallt en samling av engångsblommande nordiska buskrosor och klätterrosor. Den blommande höjdpunkten sker kring midsommar och vi firar detta varje år med Rosens dag!

Fruktträdgården

Den gamla fruktträdgården vid Vita huset har vårdats enligt Ekkehard Wroblowkis metoder sedan 1960-talet. Senare tillkom den nya fruktträdgården vid Kulturhuset, som även den tas omhand på samma vis. Fortfarande anordnas en trädvårdsvecka varje år där nya och gamla deltagare arbetar med praktiskt trädvårdade arbete varvat med studier och samtal om tekniker för att befordra trädens hälsa och långsiktiga fruktbarhet.

Reningsdammarna
”Kloaken som ville bli en lustgård”

Konstnären Arne Klingborg insåg tidigt i arbetet med trädgården, att det fanns möjligheter att på plats ta hand om det egna avloppsvattnet och rena det på ett naturligt, biologiskt vis. Liksom i det övriga arbetet att utveckla parken, utgick man ifrån den befintliga platsen och skapade former och funktioner utifrån det platsspecifika. Arne Klingborg såg här en möjlighet att skapa en dammpark av avloppsvattnet, funktionen formades till något vackert och Claude Monets näckrosdammar blev en förebild.

Dammarna byggdes till, den ena efter den andra, vartefter området växte. Ett samarbete med John Wilkes gav dammparken de karakteristiska vattentrapporna. De sk ”Flow forms” skapar en typisk rörelse i skålarna, som bidrar till syresättning av vattnet, som är en väsentlig del av reningsprocessen.

Idag har anläggningen vuxit till hela två system, Steineranläggningen i Trädgårdsparken och Nibbleanläggningen, som ligger bortanför Magasinet. Stora krav ställs på anläggningarna så att framförallt fosfor och kväve inte släpps ut i den känsliga Östersjön. På senare år har därför anläggningarna försetts med slamavskiljare och kemfällning, som kompletterar den biologiska reningen i dammarna.

Anläggningen blev ett framgångsrikt pilotprojekt och en källa för inspiration och kunskapsutveckling om biologiska reningsprocesser även på andra ställen i landet. Utvecklingen av biologiska, lokala avloppslösningar har idag blivit allt vanligare. Dammarna i Ytterjärna är ett unikt exempel på forskning i praktiken, där skönheten är en lika viktig del som de tekniska och biologiska aspekterna. Dammanläggningen sköts idag av Frötallen AB.